PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT (LANGKAH-LANGKAH DI DALAM KAWASAN TEMPATAN JANGKITAN) (NO.8) 2020

PADA menjalankan kuasa yang diberikan di bawah Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan) (No.8) 2020 [P.U. (A) 254/2020], maka saya Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, dengan ini menetapkan Prosedur Operasi Standard seperti mana di Lampiran sebagai arahan.
 
Bertarikh pada 10 Oktober 2020


Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan) (No.8) 2020

Bil

Sektor

KEMENTERIAN/
JABATAN/AGENSI

1

Perintah Kawalan Pergerakaan Diperketatkan (PKPD)
6 Lokaliti di Semporna dan 1 Lokaliti di Kunak, Sabah

Majlis Keselamatan Negara

2

Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
Daerah Tawau, Kunak, Semporna dan Lahad Datu

Majlis Keselamatan Negara

3

Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
Mukim Klang

Majlis Keselamatan Negara

 


Additional Information
Posted on
 
 
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT (LANGKAH-LANGKAH DI DALAM KAWASAN TEMPATAN JANGKITAN) (NO.8) 2020
Info

12-Oct-2020
Download
Post Comment
SOP PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) DAERAH TAWAU, KUNAK, SEMPORNA DAN LAHAD DATU, SABAH
Info

12-Oct-2020
Download
Post Comment
 

Close Window